አማርኛ

ተጨማሪ መረጃ በቅርቡ ይመጣል።

ይህ በኮሮናቫይረስ (COVID-19) ላይ የተሰጠ አዲስ ወይም የማሻሻያ መረጃ ነው። ይህንን መረጃ በአማርኛ ቋንቋ ማግኘትን ከመረጡ፣ እርስዎን ምንም ክፍያ የማያስከፍል አስተርጓሚ እንዲቀርብልዎ ለመጠየቅ፣ ወደ ትምህርት ቤትዎ በ (202) 442-5885 እባክዎን ይደውሉ።